Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców we WŁOCŁAWKU istnieje od 1908 r. Obecnie posiadamy 19 placówek detalicznych, 2 zakłady produkcyjne (Piekarnia nr 1 - Ciastkarnia,  Piekarnie nr 4 ).
Działania Rady Nadzorczej i Zarządu przyczyniają się do zaangażowanej, uczciwej pracy całego zespołu. Wszystkim pracownikom zależy na dobrych wynikach w zakresie poziomu jakości produkowanych wyrobów oraz na kulturze obsługi i dobrym służeniu konsumentom. PSS Włocławek coraz ofensywniej wychodzi do klienta, zachęca umiarkowanymi cenami, rzetelnym towarem, miłą obsługą. Coraz częściej nasza organizacja kojarzy się nie tylko z tradycją. Klienci dostrzegają poprawę pracy naszych placówek, wysoką jakość oferowanych towarów, elegancję wnętrz.
W PSS Społem Włocławek na równi traktuje się działalność gospodarczą oraz troskę o dobro i właściwe samopoczucie 169 pracowników – członków, a także 41 społecznych członków. W roku 2008 Nasza Spółdzielnia obchodziła 100 - lecie działalności na rynku włocławskim. W Spółdzielni dominuje przeświadczenie, że wspólny, zgodny wysiłek owocuje. Klimat wzajemnego zrozumienia i życzliwości wpływa bezpośrednio na wysoką jakość pracy, dobrą współpracę ludzi i na wyniki ekonomiczne zadowalające.
Myśląc o zyskach nie zagubiono spółdzielczej idei samopomocy.
Za swoją działalność gospodarczą i społeczną Spółdzielnia ma wysoką ocenę wśród mieszkańców i gości Włocławka. Pracownicy „Społem” są życzliwi, mogą na sobie wzajemnie polegać, żyją sprawami Spółdzielni dbając o jej los i perspektywę dalszego trwałego rozwoju. Wspólna praca, aktywność, maksymalizacja obrotów przy minimalizacji kosztów, rozwój jest dewizą PSS we Włocławku.