Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Plac Wolności 8/9
87-800 Włocławek

NIP: 888-000-42-46
REGON: 910005616

Sekretariat tel./fax   54 231-44-99,                    
e-mail:  sekretariat@spolempsswl.pl

Dział Handlu i Produkcji tel./fax  54 231-42-73 wew. 3
e-mail:   handlowy@spolempsswl.pl, handlowy1@spolempsswl.pl

Dział Administracji i Transportu tel.  54 231-43-77
e-mail:  administracja@spolempsswl.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Płac tel.  54 231-42-73 wew. 2   

e-mail:  kadry@spolempsswl.pl ,  place@spolempsswl.pl 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Plac Wolności 8/9, 87-800 Włocławek.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Plac Wolności 8/9, 87-800 Włocławek; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego