Bony

We wszystkich sklepach spółdzielni akceptowane są bony:
- Sodexho Pass, Pluxee,
- Bonus System Polska,
- Wasza Żywieniowa Polska,
- Chèque Dèjeuner.