Członkowie

„Społem" PSS we Włocławku na chwilę obecną  skupia 81 członków.
Każdy członek spółdzielni musi zadeklarować co najmniej jeden udział.