Członkowie

„Społem" PSS we Włocławku na chwilę obecną  skupia  112 członków.
Każdy członek spółdzielni musi zadeklarować co najmniej jeden udział.