Zarząd

Prezes Spółdzielni – Anna Kozłowska

Główny Księgowy – Agata Musiał

Rada Nadzorcza „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców we Włocławku

Przewodniczący - Anna Słowińska 
Z-ca Przewodniczącego – Justyna Gawłowska  
Sekretarz – Jolanta Rybacka

Oraz członkowie      

Izabela Awarska
Ewelina Kotrych
Nina Łukaszewska

Iwona Paczkowska