Zarząd

Prezes Spółdzielni – Anna Kozłowska

Główny Księgowy – Agata Musiał

Rada Nadzorcza „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców we Włocławku

Przewodniczący - Anna Słowińska 
Z-ca Przewodniczącego – Aneta Kujawa   
Sekretarz – Jolanta Rybacka

Oraz członkowie      

Izabela Awarska
Gawłowska Justyna
Ewelina Kotrych
Iwona Paczkowska